وظایف کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی:

-انجام کلیه امور جهت برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی کمیته

-انجام کلیه امور مربوط به برنامه عملیاتی و ارزشیابی کمیته تحقیقات

-انجام کلیه امور مربوط به برگزاری کارگاه های آموزشی کمیته و صدور گواهی جهت دانشجویان شرکت کننده در کارگاه

-صدور گواهی و ابلاغ حکم اعضای شورای پژوهشی و شورای مرکزی کمیته

-بررسی طرح‌های تحقیقاتی ارسال شده به کمیته تحقیقات دانشجویی و ارسال به داوران تعیین شده بر حسب موضوع طرح‌های تحقیقاتی

-پیگیری اصلاحات درخواست شده توسط داوران و انعکاس آن به مجریان طرح‌ها

-اطلاع رسانی و ارسال طرح‌های تحقیقاتی قبل از تصویب برای اعضای شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی جهت بررسی

-تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی کمیته تحقیقات و ارائه آن به مجری مسئول

-تهیه اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی جهت درج در سایت کمیته تحقیقات دانشجویی

 

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی: خانم مریم سخاوتی نیا

تحصیلات: کارشناسی مهندسی پزشکی

ایمیل:maryamsekhavatinia@gmail.com

شماره تماس:061-42429731

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب