شورای پژوهشی

شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه، امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.

تبصره : شورا بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم می بایست از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها، بهره مند شود.

ترکیب شورای پژوهشی

شامل سرپرست، دبیر، سه نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی، چهار نفر از اعضای هیئت علمی  به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی که ترجیحا از مسئولین کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها باشد.

تبصره 1 -  احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر می شود.

تبصره2- جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.

تبصره 3-ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته دانشگاه و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.

 

اعضای شورای پژوهشی

دکتر محمد امین بهمنش(معاون آموزشی، تحقیقات و فناوری)

دکتر عزیز کسانی (عضو هیات علمی؛ مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه)

دکتر حدیث اشرفی زاده (عضو هیات علمی، رئیس گروه توسعه و ارزیابی تحقیقات)

دکتر رضا نوروزی راد( عضو هیات علمی، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی)

دکتر مجتبی دولتشاهی(عضو هیات علمی)

دکتر عباس مریدنیا(عضو هیات علمی)

دکتر عزت اله قاسمی (عضو هیات علمی)

دکتر دنیا نظری نیا(عضو هیات علمی)

خانم نرجس کاظمی (عضو هیات علمی)

دکتر حمیدرضا آقابابائیان(عضو هیات علمی)

آقای محمد امین اقتداری(دبیر کمیته)

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب