سرپرست

یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

انتخاب

سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه از میان دو نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده است برای مدت دو سال منصوب می شود.

تبصره:انتخاب مجدد سرپرست بنابر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است.

وظایف:

1.صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی

2. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه

3. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

4.نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

5. پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه

6. گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه

7. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

8. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

9. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه

 

سرپرست

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر رضا نوروزی راد

تحصیلات:PhDبیوشیمی بالینی

ایمیل:norouzirad@gmail.com

شماره تماس:061-42429731

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب