دبیر

دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.

تبصره :انتخاب مجدد دبیر بلامانع است.

وظایف دبیر:

1. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

2. اجرای مصوبات شورای مرکزی

3. انتصاب مسئولین واحد های کمیته

   تبصره: تعداد و نوع واحد های کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.

4. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

5. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی

6. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

 

دبیر: آقای محمد امین اقتداری

تحصیلات:دانشجوی پزشکی عمومی

ایمیل:Sorushjavid@yahoo.com

شماره تماس:09371696193

 

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب