آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی

منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

سیاست های ابلاغی دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی

اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور

دستورالعمل ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند "ک" ماده 2 آیین نامه"تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان"

کوریکولوم آموزشی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (دیپلم پژوهشی دانشجویان)

کمک هزینه دانشجویی برای شرکت در کنگره/همایش ها

چک لیست بند"ک"

اطلاعیه‌ها
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب