صفحه اصلی > لینک سایر کمیته تحقیقات های کشور 
لینک سایر کمیته تحقیقات های کشور

نام کمیته تحقیقات دانشجویی

آدرس الکترونیکی

کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

http://hbi.ir/Nsite/Service/Special/?Level=۱۰

اراک

portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=d۰۱۰۷۵۱۰-۹۲۴c-۴ab۷-af۶۹-۷ef۱a۱۳۷۸۰۰۷

اردبیل

arums.ac.ir/fa/src/

ارومیه

research.umsu.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=۲۴&Itemid=۶۷

اهواز

src.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=۱۱۸۵۸&Site=src.ajums.ac&Lang=fa-IR

ایلام

medilamsrc.ir

بابل

src.mubabol.ac.ir

بوشهر

src.bpums.ac.ir

بقیه ا...

bmsusrc.ir

بجنورد

nkums.ac.ir/index.aspx?Catid=۴۰۲۷

بیرجند

bums.ac.ir

تبریز

src.tbzmed.ac.ir

تربیت مدرس

modares.ac.ir/Schools/med/res/SRC

شهرکرد

src.skums.ac.ir

جهرم

jums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=۶۱۱۴&Site=pazhuheshi.jums.ac.ir&Lang=fa-IR

دزفول

http://research.dums.ac.ir/index.aspx?siteid=۲۷&fkeyid=&siteid=41&pageid=۱۲۷۹

زاهدان

ifp.zaums.ac.ir/index.aspx?siteid=۱۴۵&fkeyid=&siteid=41&pageid=۱۹۵۶۷

زنجان

http://www.zums.ac.ir/find.php?item=۱۱.۱۲۰۷.۵۶۷.fa

سبزوار

medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=۱&fkeyid=&siteid=41&pageid=۱۷۷

سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir/

شاهد

shahed.ac.ir/research/SitePages/Medical%۲۰Students%۲۰Research%۲۰Committe.aspx

شاهرود

research.shmu.ac.ir/index.php/۱۳۹۲-۰۱-۱۳-۱۹-۲۴-۵۳

شهید بهشتی

http://sbmu.ac.ir/?siteid=۳۷

شیراز

src.sums.ac.ir/index.html

قم

http://res.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=۱۴۵&fkeyid=&siteid=41&pageid=۹۹۲۹

فسا

old.fums.ac.ir/src/showcustom.php?id=۱۱

قزوین

mednet.ir/qrdms

کاشان

research.kaums.ac.ir/Default.aspx?

کردستان

http://research.muk.ac.ir/_Pages/Committees/Info.aspx?ID=۵۱

کرمان

src.kmu.ac.ir/Default۵.aspx?Id=۶۲۶۶

کرمانشاه

vc-research.kums.ac.ir

/fa/studentsresearchcommittee

گلستان

goums.ac.ir/index.php?sid=۵۷

گناباد

http://www.gmu.ac.ir

گیلان

gums.ac.ir/src

لرستان

http://src.lums.ac.ir/

مازندران

mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=komite&lang=۱&sub=۲

مشهد

mums.ac.ir/research/fa/stu_commitee

هرمزگان

resv.hums.ac.ir/src

همدان

hsrc.umsha.ac.ir

یاسوج

src.yums.ac.ir

یزد

www.ysrc.ir

 

دانشگاه | صفحه اصلی سایت| نقشه سایت| ارتباط با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2018 Dums.ac.ir  All Rights Reserved