عناوین اصلی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
صفحه اصلي > معرفی > اعضای شورای مرکزی 
اعضای شورای مرکزی

1. میلاد الاسوند دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

2. محمد فیروز بخت دانشجوی پزشکی

3. مجتبی راجی دانشجوی کارشناسی پرستاری

4. مهیار نجاریان دانشجوی رشته پزشکی

5. کوشان قبادی دانشجوی رشته پزشکی

6. سعید داودی دانشجوی رشته پزشکی

7. مصطفی اسفینی دانشجوی رشته پزشکی

8. مهسا حیدری دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری

9. نرجس داوودی دانشجوی رشته  کارشناسی علوم آزمایشگاهی

10. کیانا شکیبا دانشجوی رشته کارشناسی اتاق عمل

11. رز نعمتی نژاددانشجوی رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی

12. فرح داعی دانشجوی رشته کارشناسی اتاق عمل