صفحه اصلی > شبكه های همكار  
شبكه های همكار

 

شبکه همکارمنطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی مجموعه ایاست متشکل ازچندکمیته تحقیقات دانشجویی که در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی معاونت تحقیقات وفناوری و توافق سرپرستان ودبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسرکشورو براساس مشترکات جغرافیایی وبعضا پژوهشی وجهت ارتقا وترویج فرهنگ پژوهشهای چندمرکزی دربین دانشجویان، تبادل تجربیات پژوهشی وتقویت محیط انگیزشی کمیته های تحقیقات دانشجویی عضوشبکه تشکیل وفعالیت مینماید.

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي دزفول زير مجموعه اي از شبكه همكار کمیته تحقیقات دانشجویی منطقه جنوب غرب كشور مي باشد. دبيرخانه مركزي این شبکه در دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز قرار دارد.

کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی زیر مجموعه شبكه همكار منطقه جنوب غرب كشور:

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

دانشگاه علوم پزشكي شهر کرد

دانشگاه علو پزشكي كرمانشاه

دانشگاه علوم پزشكي ايلام

دانشگاه علوم پزشكي دزفول

دانشگاه علوم پزشكي شوشتر

دانشگاه علوم پزشكي آبادان

دانشگاه علوم پزشكي بهبهان

 

دانشگاه | صفحه اصلی سایت| نقشه سایت| ارتباط با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2018 Dums.ac.ir  All Rights Reserved