صفحه اصلی > اساسنامه و آیین نامه ها > کشوری 
کشوری

آیین نامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

آئين نامه اجرايي شبكه همكار منطقه اي كميته هاي تحقيقات دانشجويي

منشور اخلاقي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

دستورالعمل تورهاي تحقيقاتي كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه های علوم پزشکی کشور

سياست هاي ابلاغي دفتر هماهنگي تحقيقات دانشجويي در راستاي تقويت برنامه راهبردي كميته هاي تحقيقات دانشجويي

اساسنامه شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور

دستورالعمل ارزيابي و امتياز بندي فعاليت هاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 

دستورالعمل تشكيل دبيرخانه دائمي كنگره ملي و بين المللي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند "ك" ماده 2 آيين نامه"تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان"

کوریکولوم آموزشی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور (دیپلم پژوهشی دانشجویان)

کمک هزینه دانشجویی برای شرکت در کنگره/همایش ها

دانشگاه | صفحه اصلی سایت| نقشه سایت| ارتباط با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2018 Dums.ac.ir  All Rights Reserved